Strömavbrott i Fagersanna

Då Vattenfall utför underhållsarbeten på överliggande nät, kommer vi att bryta samtliga elleveranser i Fagersanna med omnejd den 1 oktober mellan 00:00-05:00
Ledningarna skall under avbrottstiden betraktas som strömförande.
Glöm ej att stänga av datorer eller annan känslig utrustning i god tid före strömavbrottet.