Elnätsavgifter 2024

Säkringsabonnemang 16-100 A, Normaltariff   Säkringskund

Säkringsabonnemang 80-200A, Tidstariff  Tidstariff säkringskund

Effekt abonnemang LSP Effekt lågspänning

Effekt abonnemang HSP Effekt högspänning

Inmatningstariff produktion  Inmatning upp till 1500kW

Elnätsavgifter 2023

Normaltariff

(gäller från 2023-01-01)

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Öre/kWh Kr/år Öre/kWh
16* 1 066 21,1 1 333 26,4
16 1 847 21,1 2 309 26,4
20 2 223  21,1 2 779 26,4
25 2839  21,1 3 549 26,4
35 4 562  21,1 5 703 26,4
50 6 533  21,1 8 166 26,4
63 8 744  21,1 10 930 26,4
80 11 107  21,1 13 884 26,4
100 13 816  21,1 17 270 26,4

* debiteras för lägenhet

Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Tidstariff

Högtariff från november-mars vardagar 06.00-22.00, övrig tid lågtariff

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Högtariff Lågtariff Kr/år Högtariff Lågtariff
80 11 107 27,1 16,5 13 884 30,75 18,75
100 13 816 27,1 16,5 17 270 30,75 18,75
125 17 270 27,1 16,5 21 588 30,75 18,75
160 22 207 27,1 16,5 27 759 30,75 18,75
200 27 144 27,1 16,5 33 930 30,75 18,75

Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.


X