Elnätsavgifter 2022

Normaltariff

(gäller från 2022-01-01)

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Öre/kWh Kr/år Öre/kWh
16* 1 066 19,2 1 333 24
16 1 847 19,2 2 309 24
20 2 223 19,2 2 779 24
25 2839 19,2 3 549 24
35 4 562 19,2 5 703 24
50 6 533 19,2 8 166 24
63 8 744 19,2 10 930 24
80 11 107 19,2 13 884 24
100 13 816 19,2 17 270 24

* debiteras för lägenhet

Elsäkerhetsavgift 10,30 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Tidstariff

Högtariff från november-mars vardagar 06.00-22.00, övrig tid lågtariff

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Högtariff Lågtariff Kr/år Högtariff Lågtariff
80 11 107 24,6 15 13 884 30,75 18,75
100 13 816 24,6 15 17 270 30,75 18,75
125 17 270 24,6 15 21 588 30,75 18,75
160 22 207 24,6 15 27 759 30,75 18,75
200 27 144 24,6 15 33 930 30,75 18,75

Elsäkerhetsavgift 10,30 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Elnätsavgifter 2023

Normaltariff

(gäller från 2023-01-01)

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Öre/kWh Kr/år Öre/kWh
16* 1 066 21,1 1 333 26,4
16 1 847 21,1 2 309 26,4
20 2 223  21,1 2 779 26,4
25 2839  21,1 3 549 26,4
35 4 562  21,1 5 703 26,4
50 6 533  21,1 8 166 26,4
63 8 744  21,1 10 930 26,4
80 11 107  21,1 13 884 26,4
100 13 816  21,1 17 270 26,4

* debiteras för lägenhet

Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Tidstariff

Högtariff från november-mars vardagar 06.00-22.00, övrig tid lågtariff

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Högtariff Lågtariff Kr/år Högtariff Lågtariff
80 11 107 27,1 16,5 13 884 30,75 18,75
100 13 816 27,1 16,5 17 270 30,75 18,75
125 17 270 27,1 16,5 21 588 30,75 18,75
160 22 207 27,1 16,5 27 759 30,75 18,75
200 27 144 27,1 16,5 33 930 30,75 18,75

Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.