Solcell och vindkraftverk sammansatt i bilden

Anvisningspris

Anvisningspris kallas också ibland Tillsvidarepris. Det är det elpris som du får om du inte väljer fast pris eller Börsprisavtal. Tibro Energi AB är anvisningsleverantör på vårt nät. Som kund kan du välja vilken elhandlare du vill av de som erbjuds i Sverige.

Avtalstid  Energipris
inkl. elcert, öre/kWh
Pris inkl. elcert och moms, öre/kWh
Ingen avtalstid, kunden kan byta leverantör enligt regler i allmänna villkor.

pris för augusti84,08

84,08 105,10

Jämförpriser

inklusive, elcertifikatavgift, elpris, fast avgift och moms. Nätkostnad ingår ej.

Jämförspris Lägenhet
(2000 kwh) öre/kWh
Villa
(5000 kwh) Öre/kWh
Eluppvärmd villa
(20 000 kwh) Öre/kwh
Anvisningspris120,10 120,10 111,10 106,60
Bild för Kundtjänst. Kvinna sitter med ett headset.
Bild på kraftledningar på en åker