Anvisningspris

Anvisningspris kallas också ibland Tillsvidarepris. Det är det elpris som du får om du inte väljer fast pris eller Börsprisavtal. Tibro Elnät AB är anvisningsleverantör hos oss i Tibro. Som kund kan du välja vilken elhandlare du vill av de som erbjuds i Sverige.

Avtalstid  Energipris
inkl. elcert, öre/kWh
Pris inkl. moms och elcert
Ingen avtalstid, kunden kan byta leverantör enligt regler i allmänna villkor.

pris för december

71,73 öre/kWh 92,16 öre/kWh

Jämförpriser

inklusive, elcertifikatavgift, elpris, fast avgift och moms. Nätkostnad ingår ej.

Jämförspris Lägenhet
(2000 kwh) öre/kWh
Villa
(5000kwh) Öre/kWh
Eluppvärmd villa
(20 000kwh) Öre/kwh
Anvisningspris 107,16 98,16 93,66