Elhandel

Som kund skall du få ett bra pris, god service och ett avtal som är enkelt. Vi har idag cirka 4 500 kunder som köper 60 GWh (60 000 000 kWh) el av oss.

Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Det innebär att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Syftet med indelningen är att stimulera till att nya kraftverk byggs där det idag är underskott på el. Beslutet är taget av Svenska Kraftnät men det är en konsekvens av att Sverige måste anpassa sig till EUs strävan att verka för en gemensam fri konkurrensutsatt elmarknad i hela Europa.

Har du frågor kring elhandel och elhandelsavtal, kontakta oss!

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.


X