Övervakningsplan

I övervakningsplanen framgår det vilka åtgärder vi genomför för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden. Enligt ellagen ska alla företag som bedriver överföring av el upprätta en övervakningsplan.

Företagen ska därutöver offentliggöra en årlig rapport till Energimarknadsinspektionen som redogör för de åtgärder de genomfört enligt planen samt redovisa den till allmänheten.

Vi redovisar vår på denna webbplats

Rapport övervakningsplan 2023

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.


X