Övervakningsplan

I övervakningsplanen framgår det vilka åtgärder vi genomför för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden. Enligt ellagen ska alla företag som bedriver överföring av el upprätta en övervakningsplan.

Företagen ska därutöver offentliggöra en årlig rapport till Energimarknadsinspektionen som redogör för de åtgärder de genomfört enligt planen samt redovisa den till allmänheten.

Vi redovisar vår på denna webbplats

 

Övervakningsplan 2019