Nyanslutningsavgift

Det är elnätsföretaget som är skyldigt att ansluta ditt hus till elnätet. När elnätsföretaget ansluter din anläggning till elnätet kan de ta ut en anslutningsavgift som du måste betala. Anslutningsavgiften och övriga villkor kring anslutningen ska enligt ellagen vara skäliga. Med anslutning av elektriska anläggningar menas förutom nyanslutning även återinkoppling av en befintlig anläggning samt höjning av mätarsäkring. Elnätsföretaget är skyldigt att på begäran, och inom skälig tid, upplysa om villkor och kostnad för en nyanslutning.

Nyanslutningsavgift för nyanslutning baseras på avståndet fågelvägen från kundens anslutningspunkt till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i Tibro elnäts ledningsnät. Med anslutningspunkt menar vi befintlig stolpe, befintligt kabelskåp eller befintlig nätstation.

Huvudsäkring 16-25 A

Anslutningsavgiften upp till 200 meter från närmaste anslutningspunkt framgår av tabell nedan. Vid avstånd över 200 meter beräknas en individuell anslutningsavgift. För beräkning av anslutningsavgiften används EBR kostnadskatalog.

 

Huvudsäkring upp till 25 A

Servistyp Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen) Grundavgift

exkl. moms

Grundavgift

inkl. moms

16-25 A 0-200 35 500 kr 44 375 kr
16-25 A 200- Offert

Huvudsäkring 35 A och större

En individuell anslutningsavgift tas fram för alla anslutningar baserad på verklig kostnad för elanslutningen. För beräkning av anslutningsavgiften används EBR kostnadskatalog.

Anslutningsavgiften inkluderar

  • Framdragning av serviskabel till tomtgräns
  • Kabel eller ledning till anslutningspunkt
  • Grävning i icke tjälbunden mark
  • Kabelförläggning, skyddstäckning och återfyllning (gäller ej egen tomtmark)
  • Anslutning till av entreprenör (elinstallatör) uppsatt serviscentral

Anslutningsavgiften inkluderar ej

  • Håltagning i fastighetens grundmur med tätning, rör eller kanal i golv
  • Framtida ansvar för grundvattenläckage, marksättning och andra markskador
  • Kostnad för erforderlig sprängning
  • Grävning i tjälbunden mark
  • Grävning och återställning på fastighetsägarens tomt för servicekabel (skall utföras av elinstallatör enligt bilagan "Kabelförläggning i mark")

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.