Tillfällig anslutning, byggström

  • Behöver du byggström under byggtiden skall du föranmäla detta till oss. (www.foranmalan.nu)
  • Byggmätarskåpet samt de uttag och ledningar som behövs för byggnationen måste vara godkända och CE märkta. Det är du som anläggningsinnehavare som ansvarar för att elsäkerheten är fullgod).
  • Anslutningsledning max 5 m skall finnas i skåpet, arean anpassas till säkrings-storlek men skall dock minst vara 10 mm², vid anslutning mot serviskabel skall anslutningskabeln vara av jordkabeltyp.

Mätarcentralen skall placeras vid leveranspunkt som normalt alltid är transformatorstation, kabelskåp eller serviskabel vid tomtgräns. Skåpet skall uppfylla kraven i gällande elinstallationsregler.

  • När byggskåpet är på plats skickar ni in färdiganmälan på www.foranmalan.nu och vi utför anslutningen, monterar elmätare samt skickar faktura på kostnaden.
  • Tillfälliga anslutningar (max ett år därefter tillkommer en avgift på 1250kr/månaden), 2500 kr inkl. moms för 25A. För större tillfälliga anslutningar, lämnas offert. 

 

Övriga villkor
Alla servisledningar och utrustning för mätning av elförbrukningen förblir Tibro Elnäts egendom.

Mervärdeskatt och eventuella statliga avgifter tillkommer enligt vid varje tidpunkt gällande bestämmelser.

Härutöver gäller för abonnentens anslutning till och leverans från Tibro Elnäts lågspänningsnät vid varje tidpunkt gällande reglementen och SVENSK STANDARD SS 437 01 40 samt gällande Allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av el.

Anslutningsavgiften skall betalas innan anslutning sker.

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.