Konsumenträttigher

Se de allmänna avtalsvillkoren EL NÄT 2012 N Konsument för elnät och El 2012 N Konsument för elhandel. Båda villkoren finns på vår hemsida under dokument för Tibro Energi AB och Tibro Elnät AB. Om du känner dig felaktigt behandlad eller har synpunkter på vår hantering.

Har vi gjort fel eller om du undrar över något

Kontakta vår kundtjänst, tel: 0504-440 440, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor om oss. Gäller det fakturafrågor så är det bra om du har din faktura tillhands.

Har vi orsakat någon skada i samband med arbete eller strömavbrott. Kontakta vår nätavdelning, tel: 0504-440 440, så kontrollerar vi vad som hänt och åtgärdar det i samråd med Er. Vid strömavbrott längre än tolv timmar utgår ersättning enligt gällande normer.

Om ni inte är nöjd med svaret från oss så ber vi Er om en skriftlig reklamation i aktuellt ärende. Det går bra att maila oss på adressen kundtjanst@tibroenergi.se

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda ditt avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingås.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev per post eller e-post). Du kan använda ångerblanketten i länk nedan, men du måste inte använda den. Tänk dock på att ange ditt namn, din anläggningsadress, kundnummer eller annan uppgift som härrör till det tecknade avtalet du vill ångra.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in
ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Betalning av redan levererad el
Om du bett om att el ska börja levereras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Om du vill nyttja din ångerrätt meddelar du oss detta på telefon 0504-440 440 eller skickar in en ångerblankett på e-post till kundtjanst@tibroenergi.se, alternativt via brev till
Tibro Energi AB
Fabriksgatan 19
54350 Tibro

Det går att använda denna ångerblankett från konsumentverket:

» Ångerblankett

 

Opartisk rådgivning i energifrågor finns att få från...

Konsumenternas Energimarknadsbyrå 
www.energimarknadsbyran.se
Konsumenternas är en självständig byrå som ger opartisk och kostnadsfri rådgivning i frågor om el, fjärrvärme och gas.

 

Konsumentverket 
www.konsumentverket.se
Statlig myndighet som granskar reklam och avtal.
Denna myndighet har kostnadsfri rådgivning i dessa frågor.

 

EnergimarknadsInspektionen 
www.ei.se
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna frö el, naturgas och fjärrvärme.

 

Vid eventuell tvist

Allmänna Reklamationsnämnden 
www.arn.se
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att opartiskt och kostnadsfritt pröva konsumenttvister.

Konsumenträttigheter

Läs mer om detta genom och trycka på de länkade hemsidorna ovan på sidan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.


X