Bredband. Bild på servrar.

Fibergrävning

När vi installerar fiber i ditt område börjar vi med att gräva ner kabeln som kopplar ihop området med det landsomfattande fibernätet. Därefter gräver du eller så gräver/plöjer vi ner en slang och sökband på din tomt och återställer. Nu har det blivit dags för oss att "blåsa in" fiber i slangen. Därefter tar vi kontakt, bokar en tid och kommer hem och installerar fiberdosan.

pdf Kundanvisning fibergrävning Tibro 268 Kb, PDF-dokument

Bild för Kundtjänst. Kvinna sitter med ett headset.
Bild på solceller