Bild på kraftledningar på en åker

Om oss

Tibro Energi är en koncern under Tibro Kommun. Tibro Elnät AB är moderbolaget som är helägt av kommunen och Tibro Energi AB är dotterbolag till Tibro Elnät AB.

Vi är 18 anställda och sysslar med elnät, elhandel och fiber/bredband.

Vi skall vara den goda samarbetspartnern för att bidra till en grön och hållbar framtid genom ett långsiktigt arbete som förbättrar livskvaliteten i samhället.

 

Vidkraftverk mot moln och himmel
Kraftledning i skog i solnedgång