Solcell och vindkraftverk sammansatt i bilden

Elens ursprung

Den el vi sålde under 2020 så kom

  • 60,8% från vatten-, vind- och biobränslebaserade produktionsanläggningar (sk. förnybara energikällor),
  • 39,2% från kärnkraftverk
  • 0 % från kol-, olje- eller torvbaserade anläggningar (sk. fossila energikällor).

Det innebär att vår el innebar utsläpp av 0,03 g CO2 per kWh och 0,003 g utbränt uranbränsle per kWh.

  • För en lägenhet som förbrukat 2000 kWh innebar det 60 g CO2 och 6 g utbränt kärnbränsle per år.
  • För en villa med elvärme som förbrukat 20 000 kWh blev siffrorna 600 g CO2 och 60 g utbränt kärnbränsle per år.

Elcertifikat infördes 2003 och infördes för att utveckla elproduktion från förnybara energikällor. Det innebär att alla kunder är med och betalar för en del miljövänligt producerad el. Denna del av elpriset redovisas till myndigheten varje år från din elhandlare.

För kunder som tecknat avtal om grön el ifrån vår vattenkraftstation Brokvarn kommer 100% från förnybar energi.

Bild för Kundtjänst. Kvinna sitter med ett headset.
Bild på kraftledningar på en åker
Röd linje