Styrelse Tibro Elnät AB och Tibro Energi AB

Ordinarie
Bengt Ferm (S), Ordförande
Peter Larsson (M), Vice orförande
Claes Jägevall (L)
Thommas Henrysson (C)
Heinz Barath (SD)

Suppleanter
Leif Sundqvist (S)
Staffan Gustafsson (C)
Leonard Sabiyumva (L)
Kjell Hultsten (KD)
Lennart Thunborg (SD)

Ledningsgrupp

Jonas Angshed, VD
Karin Åberg, Ekonomichef
Daniel Thomeé, Elnätschef
Benny Sandberg, Stadsnätschef

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.


X