Solcell och vindkraftverk sammansatt i bilden

Börsprisavtal

Ett rörligt elpris som följer priset på den nordiska elbörsen. Det passar dig som vill vara aktiv och dra nytta av att det rörliga priset. Oftast är priset lägre än de fasta avtalspriserna, men man måste vara medveten om risken att det rörliga priset kan bli högt vissa månader. Avtalet tecknas på 3 månader med automatisk förlängning 3 månader i taget om ingendera parten säger upp avtalet. Detta avtal kan, om kunden så önskar, övergå till fastprisavtal hos Tibro Energi AB, då med 1 månads uppsägning. I vårt börsavtalspris ingår elcertifikat och moms. En fast avgift 300 kr/år tillkommer

Om uppsägning av avtalet sker innan avtalets utgång tas en lösensumma på 500 kr + 20% av återstående avtalstid.

Fastprisavtal

För dig som vill ha ett fast pris under en kortare eller längre period. Du garderar dig mot prissvängningar av elpriset. Du kan välja mellan olika bindningstider, 1-års, 2-års eller 3-års avtal. Vid eventuell förtida uppsägning är uppsägningstiden 30 dagar och kostnader tillkommer enligt särskilda avtalsvillkor.

För längre avtal, samt priser för elområde 1,2 och 4, kontakta kundtjänst för aktuellt pris.Vi förbehåller oss rätten att justera priserna i dessa avtal om våra kostnader för el påverkas genom väsentligt förändrade förutsättningar bortom vår kontroll. Exempel på sådana förändrade förutsättningar är en särskild skatt eller avgift föreskriven av myndighet eller ny/förändrad lagstiftning eller förordning. I sådana extrema fall kan vi tvingas justera priserna i motsvarande grad som kompensation.

VattenEl EPD (Environmental Product Declarations)

Miljödeklarerad el för dig som vill göra en god gärning för miljön.

Priser

Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Fastprisavtal gäller med start 2021-12-01

Prislista för elprisområde 3

Avtal Elpris Pris inkl moms Årsavgift inkl moms
Fastpris 1 år 65,00 81,25 300 kr
Fastpris 2 år 58,40 73,00 300 kr
Fastpris 3 år 54,90 68,53 300 kr
Börspris gäller oktober 75,49 94,36 300 kr

För längre avtal, samt priser för elområde 1,2 och 4, kontakta kundtjänst för aktuellt pris.

Jämförpriser

Elpris öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift, årsavgift och moms.

Elnätkostnad ingår ej.

Avtal 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
Fastpris 1 år 96,25 87,25 82,75
Fastpris 2 år 88,00 79,00 74,50
Fastpris 3 år 83,63 74,63 70,13
Börspris gäller oktober 109,36 100,36 95,86
Bild för Kundtjänst. Kvinna sitter med ett headset.
Bild på solceller