Priser

Vid frågor om avtal med fast pris ber vi Er kontakta kundservice för mer information.

Hos oss kan du köpa in elenergin enligt följande alternativ:

  • Börskopplat pris – elpriset följer prisförändringarna löpande
  • Timbaserat rörligt elpris – elpriset följer prisförändringarna löpande timme för timme
  • Anvisningspris – det elpris som erhålls om ej avtal tecknas

Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges.

Prislista för elprisområde 3

Avtal Elpris Pris inkl moms Årsavgift inkl moms
Fastpris 1 år 300 kr
Fastpris 2 år 300 kr
Fastpris 3 år 300 kr
Börspris gäller april 68,39 85,48 300 kr

För längre avtal, samt priser för elområde 1,2 och 4, kontakta kundtjänst för aktuellt pris.

Jämförpriser

Elpris öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift, årsavgift och moms.

Elnätkostnad ingår ej.

Avtal 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
Fastpris 1 år
Fastpris 2 år
Fastpris 3 år
Börspris gäller april 100,48 91,48 86,98

Börsprisavtal

Ett rörligt elpris som följer priset på den nordiska elbörsen. Det passar dig som vill vara aktiv och dra nytta av att det rörliga priset. Oftast är priset lägre än de fasta avtalspriserna, men man måste vara medveten om risken att det rörliga priset kan bli högt vissa månader. Avtalet tecknas på 1 månader med automatisk förlängning 1 månader i taget om ingendera parten säger upp avtalet. Detta avtal kan, om kunden så önskar, övergå till fastprisavtal hos Tibro Energi AB, då med 1 månads uppsägning. I vårt börsavtalspris ingår elcertifikat och moms. En fast avgift 300 kr/år tillkommer

Timbaserat Rörligt elpris (timspot)

Du kan påverka dina elkostnader genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet när elen är billigare. Du hittar elpriset för dygnets alla timmar på NordPool

Morgondagens priser presenteras omkring klockan 13 varje dag.

Så fungerar Timbaserat rörligt elpris (timspot)
Med Timpris betalar du för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Med andra ord betalar du för ditt exakta förbrukningsmönster. Du har större möjlighet att påverka din elkostnad – till skillnad från ett avtal med Rörligt elpris, som baseras på ett månatligt kollektivt förbrukningsmönster hos samtliga HjoTiBorgs elkunder med Rörligt elpris i ditt elområde. Du behöver på så sätt inte betala för att andra väljer att använda el under de dyra timmarna.

Kan du sänka din elkostnad med timmätning?

Du behöver hålla god koll på när du använder din el och styra elanvändningen till timmar med lågt elpris för att kunna sänka dina elkostnader. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan resultatet bli en högre elkostnad.

Prissättning sker utifrån det timvisa spotpriset på Nordpool för aktuellt elområde samt aktuellt månadspris för elcertifikat. Tillkommer fast pålägg med 4,5 öre/kWh exkl moms (5,625 öre/kWh inkl moms)

Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inklusive moms)

Fastprisavtal

För dig som vill ha ett fast pris under en kortare eller längre period. Du garderar dig mot prissvängningar av elpriset. Du kan välja mellan olika bindningstider, 1-års, 2-års eller 3-års avtal. Vid eventuell förtida uppsägning är uppsägningstiden 30 dagar och kostnader tillkommer enligt särskilda avtalsvillkor.

För längre avtal, samt priser för elområde 1,2 och 4, kontakta kundtjänst för aktuellt pris.Vi förbehåller oss rätten att justera priserna i dessa avtal om våra kostnader för el påverkas genom väsentligt förändrade förutsättningar bortom vår kontroll. Exempel på sådana förändrade förutsättningar är en särskild skatt eller avgift föreskriven av myndighet eller ny/förändrad lagstiftning eller förordning. I sådana extrema fall kan vi tvingas justera priserna i motsvarande grad som kompensation.

VattenEl EPD (Environmental Product Declarations)

Miljödeklarerad el för dig som vill göra en god gärning för miljön.

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.