Återanslutning efter bristande betalning

  • Påkopplingsavgift 1000 kr

 Återanslutning efter frivillig frånkoppling

  • Om kund begär frånkoppling på en befintlig anläggning är avgiften för den begärda frånkopplingen 400kr (debiteras på sluträkningen). För att sedan återansluta densamma måste en återanslutningsavgift betalas. Avgiften står i relation till kostnaden för det faktiska arbetet som krävs för att återinkoppla anläggningen. Denna avgift uppgår till minst 2500kr inkl. moms. Dock max en ny anslutningsavgift.
  • Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på.
  • I de fall där Tibro Elnäts kabel är borttagen faktureras ny anslutningsavgift.

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.


X