Förberedande arbete

Här har vi börjat med förberedande arbete med omläggningar i elnätet, inför torsdagens byte av ställverk i Brittgårdens nätstation.