Konsumenträttigheter

Se de allmänna avtalsvillkoren EL NÄT 2009 Konsument för elnät och El 2009 Konsument för elhandel. Båda villkoren finns på vår hemsida under dokument för Tibro Energi AB och Tibro Elnät AB. Om du känner dig felaktigt behandlad eller har synpunkter på vår hantering.

Har vi gjort fel eller om du undrar över något

Kontakta vår kundtjänst, tel: 0504-440 440, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor om oss. Gäller det fakturafrågor så är det bra om du har din faktura tillhands.

Har vi orsakat någon skada i samband med arbete eller strömavbrott. Kontakta vår nätavdelning, tel: 0504-440 440, så kontrollerar vi vad som hänt och åtgärdar det i samråd med Er. Vid strömavbrott längre än tolv timmar utgår ersättning enligt gällande normer.

Om ni inte är nöjd med svaret från oss så ber vi Er om en skriftlig reklamation i aktuellt ärende. Det går bra att maila oss på adressen kundtjanst@tibroenergi.se

Opartisk rådgivning i energifrågor finns att få från...

Konsumenternas Energimarknadsbyrå 
www.energimarknadsbyran.se
Konsumenternas är en självständig byrå som ger opartisk och kostnadsfri rådgivning i frågor om el, fjärrvärme och gas.

 

Konsumentverket 
www.konsumentverket.se
Statlig myndighet som granskar reklam och avtal.
Denna myndighet har kostnadsfri rådgivning i dessa frågor.

 

EnergimarknadsInspektionen 
www.ei.se
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna frö el, naturgas och fjärrvärme.

 

Vid eventuell tvist

Allmänna Reklamationsnämnden 
www.arn.se
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att opartiskt och kostnadsfritt pröva konsumenttvister.

 

 

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.