Bild på kraftledningar på en åker

Elnät

Under länkarna till höger har ni den information som angår vårt elnät och de uppdrag som vi har som nätägare. Våra elnätspriser/tariffer för företag och privatpersoner är upplagda enligt nedan:

  • - Normaltariff för de flesta privatpersoner med en mätarsäkring mellan 16 och 100 A.
  • - Tidstariff erbjuds kunder som har en större förbrukning och med säkring mellan 80 och 200 A.
  • - Effekttariff erbjuds företag med stor förbrukning på låg eller högspänning.

Vi fjärravläser Er elmätare varje månad och debiterar faktisk förbrukning. För Effekttariffen så läser vi av elmätaren varje dygn.

Vi ser gärna att ni skaffar e-faktura som bidrar till att minska den totala åtgången av papper. E-faktura anmäler du själv till din bank i samband med betalning av en faktura från oss.

Under menyn för Dina rättigheter så finner du de Allmänna villkoren.

 

Bild för Kundtjänst. Kvinna sitter med ett headset.
En ljusslinga