Bild på kraftledningar på en åker

Leveranssäkerheten i Tibro Energis elnät

Leveranssäkerheten i Sverige som helhet ligger på nivån 60 minuters avbrott per kund och år. Under 2015 hade Tibro Elnät en medelavbrottstid för våra kunder som var mindre än en minut vilket resulterade i en leveranssäkerhet på 99,99%. Detta är vi mycket nöjda med.

Läs mer om leveranssäkerhet på Svensk Energis informationsblad.

Leveranssäkerheten i Sverige

Leveranssäkerheten i de svenska elnäten ligger högt jämfört med länder som har motsvarande förutsättningar. År 2015 blev den samlade leveranssäkerheten 99,98%. Detta motsvarar ett två (2) timmar långt strömavbrott hos medelkunden. Trots en handfull stormar – och därtill besvär i Norrland med istyngda ledningar – blev leveranssäkerheten i den svenska eldistributionen under det gångna året 99,98 procent. Och det är likvärdigt med året före. Detta framgår av 2016 års rapportering till Energiföretagen Sverige.

 

 

Bild för Kundtjänst. Kvinna sitter med ett headset.
Bild på kraftledningar på en åker