Ersättning för avbrott

§ 9 till 16 i Ellagen Avbrottsersättning

Denna ersättning utbetalas för avbrott längre än 12 timmar och är lägst 1 000 kr. Men ersättningen är relaterad till avbrottets längd och Er årliga nätkostnad. Med nätkostnad menas för säkringskunder summan av fast och rörlig kostnad av överföringsavgiften. För effekt kunder tillkommer effektavgiften i summan. Maximal ersättning vid mycket långa avbrott är maximerad till tre års nätavgifter. Tiden för avbrottet börjar räknas från det att vi har fått kännedom om det aktuella avbrottet.

 Avbrottets längd   % av nätkostnad   Lägsta ersättningen 
12-24    timmar 12,5% 1 000 kronor
24-48    timmar 37,5% 1 800 kronor
48-72    timmar 62,5% 2 700 kronor
72-96    timmar 87,5% 3 600 kronor
69-120   timmar 112,5% 4 500 kronor
120-144 timmar 137,5% 5 400 kronor
144-168 timmar 162,5% 6 300 kronor

Ersättning för avbrott betalas inte ut för

  • Avbrott som är relaterat till stamnätet.
  • Avbrottet beror på kundens försumlighet.
  • Avbrottet har utförts för att vidta åtgärder för elsäkerhetsskäl.
  • Avbrottet är utanför vårt kontrollansvar som exempelvis sabotage.
  • Om kunden har varit bortkopplad under den aktuella avbrottstiden.

Ersättningen får reduceras om

Skyldigheten att betala ut ersättningen är oskäligt betungande för nätföretaget.
Att väderförhållande har omöjligtgjort ett säkert utförande av reparationen av den skadade anläggningsdelen.

Utbetalning

Ni behöver inte söka ersättningen utan den betalas ut av oss utan agerande från Er. Denna ersättning skall betalas ut snarast möjligt men senast 6 månader efter avbrottet. Nätföretaget har rätt att själv bedöma reducering av ersättningen enligt ovan nämnda orsaker. Om utbetalning ej utförs så måste ni påpeka detta inom en period av två år efter avbrottet. Efter detta förverkas rätten till ersättning.

Avbrottsersättning

Denna ersättning utbetalas för avbrott längre än 12 timmar och är lägst 1 000 kr. Ersättningen är relaterad till avbrottets längd och Er årliga nätkostnad.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.


X