Elhandelsskola del 2

Vad är skillnaden mellan ett fast och rörligt avtal?

Fast avtal

Detta innebär att du har ett fast pris per kilowatt som sedan multipliceras med din förbrukning per månad.

Rörligt avtal

Ett rörligt avtal följer den nordiska elbörsen vilket innebär att priset är föränderligt månad till månad och avtalet löper på tillsvidare.

 

Valet mellan ett fast och rörligt avtal kan vara svårt eftersom man faktiskt inte kan se resultatet av vilket val som var det mest gynnsamma förrän i efterhand.

Med ett fast pris så finns en viss trygghet med att priset så länge avtalet gäller är detsamma per kWh vilket gör att du har större chans att förutse dina fakturor.

Med ett rörligt avtal kan skillnaderna på fakturan vara större från månad till månad men historiskt sett oftast på en lägre nivå än de fasta avtalen.