Digitala fakturor

Våra digitala fakturor har uppdaterats vilket medför att OCR nr läggs in per automatik när du betalar din faktura digitalt.

För att enbart vis OCR nr, gör enligt följande steg:

  1. Gå in på din digitala faktura och klicka på betalning
  2. Klicka på “Referensnummer”

X