Tibro Energis ingångna elhandelsavtal gäller

I media rapporteras det att elbolag utreder möjligheten att säga upp elavtal med hänvisning till klausulen force majeure, på grund av oförutsedda händelser relaterade till energisituationen.

Tibro Energi hänvisar inte till force majeure. Tibro Energis ingångna avtal gäller.


X