Bild på kraftledningar på en åker

Elnätsavgifter

Normaltariff

(gäller från 2020-01-01)

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Öre/kWh Kr/år Öre/kWh
16* 1 066 16,3 1 333 20,4
16 1 847 16,3 2 309 20,4
20 2 223 16,3 2 779 20,4
25 2 839 16,3 3 549 20,4
35 4 562 16,3 5 703 20,4
50 6 533 16,3 8 166 20,4
63 8 744 16,3 10 930 20,4
80 11 107 16,3 13 884 20,4
100 13 816 16,3 17 270 20,4

* debiteras för lägenhet

Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Tidstariff

Högtariff från november-mars vardagar 06.00-22.00, övrig tid lågtariff

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Högtariff Lågtariff Kr/år Högtariff Lågtariff
80 11 107 21,3 13,0 13 884 26,6 16,3
100 13 816 21,3 13,0 17 270 26,6 16,3
125 17 270 21,3 13,0 21 588 26,6 16,3
160 22 207 21,3 13,0 27 759 26,6 16,3
200 27 144 21,3 13,0 33 930 26,6 16,3

Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Anslutningsavgifter ny anläggning

Kontakta din elinstallatör som skickar in en föranmälan till Tibro Elnät AB

Vid nyanslutning och höjning av servissäkring så tar vi ut en avgift enligt nedan.
Denna beräknas på skillnaden mellan nuvarande och den önskad säkringsnivån.

exkl. moms inkl. moms
16-25 A 16 000 kr 20 000 kr
35-63 A 25 000 kr 31 250 kr
80 A 28 000 kr 35 000 kr
100 A 33 000 kr 41 250 kr
125 A 40 000 kr 50 000 kr
160 A 45 000 kr 56 250 kr
200 A 50 000 kr 62 250 kr

För anslutning över 200 A lämnar vi offert.

 

Ladda ner blankett: foranmalan_till_natagare.

Bild för Kundtjänst. Kvinna sitter med ett headset.
Animerad gubbe som liknar en glödlampa som sticker in en elkontakt i eluttag
Röd linje