Elnätsavgifter 2022

Normaltariff

(gäller från 2022-01-01)

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Öre/kWh Kr/år Öre/kWh
16* 1 066 19,2 1 333 24
16 1 847 19,2 2 309 24
20 2 223 19,2 2 779 24
25 2839 19,2 3 549 24
35 4 562 19,2 5 703 24
50 6 533 19,2 8 166 24
63 8 744 19,2 10 930 24
80 11 107 19,2 13 884 24
100 13 816 19,2 17 270 24

* debiteras för lägenhet

Elsäkerhetsavgift 10,30 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Tidstariff

Högtariff från november-mars vardagar 06.00-22.00, övrig tid lågtariff

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Högtariff Lågtariff Kr/år Högtariff Lågtariff
80 11 107 24,6 15 13 884 30,75 18,75
100 13 816 24,6 15 17 270 30,75 18,75
125 17 270 24,6 15 21 588 30,75 18,75
160 22 207 24,6 15 27 759 30,75 18,75
200 27 144 24,6 15 33 930 30,75 18,75

Elsäkerhetsavgift 10,30 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Dags att flytta?

Du skall alltid anmäla in-och utflyttning till Tibro Energi AB senast 30 dagar innan flyttlasset går, för att vara säker på att ha el när du flyttar in. Flyttanmälan görs i formuläret nedan.

Frågor?

Mejla oss på kundtjanst@tibroenergi.se så svarar vi så snabbt vi kan.