Elnätsavgifter

Normaltariff

(gäller från 2019-02-01)

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Öre/kWh Kr/år Öre/kWh
16* 1 045 16 1306 20
16 1 811 16 2 264 20
20 2 179 16 2 794 20
25 2 783 16 3 479 20
35 4 473 16 5 591 20
50 6 405 16 8 006 20
63 8 573 16 10 716 20
80 10 889 16 13 611 20
100 13 545 16 16 931 20

* debiteras för lägenhet

Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 3 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 45 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Tidstariff

Högtariff från november-mars vardagar 06.00-22.00, övrig tid lågtariff

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Högtariff Lågtariff Kr/år Högtariff Lågtariff
80 10 889 20,90 12,7 13 611 26,13 15,88
100 13 545 20,90 12,70 16 931 26,13 15,88
125 16 931 20,90 12,70 21 164 26,13 15,88
160 21 772 20,90 12,70 27 215 26,13 15,88
200 26 612 20,90 12,70 33 265 26,13 15,88

Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 3 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 45 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Anslutningsavgifter ny anläggning

Kontakta din elinstallatör som skickar in en föranmälan till Tibro Elnät AB

Vid nyanslutning och höjning av servissäkring så tar vi ut en avgift enligt nedan.
Denna beräknas på skillnaden mellan nuvarande och den önskad säkringsnivån.

exkl. moms inkl. moms
16-25 A 16 000 kr 20 000 kr
35-63 A 25 000 kr 31 250 kr
80 A 28 000 kr 35 000 kr
100 A 33 000 kr 41 250 kr
125 A 40 000 kr 50 000 kr
160 A 45 000 kr 56 250 kr
200 A 50 000 kr 62 250 kr

För anslutning över 200 A lämnar vi offert.

 

Ladda ner blankett: foranmalan_till_natagare.