Bild på kraftledningar på en åker

Elnätsavgifter

Normaltariff

(gäller från 2021-01-01)

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Öre/kWh Kr/år Öre/kWh
16* 1 066 18,3 1 333 22,9
16 1 847 18,3 2 309 22,9
20 2 223 18,3 2 779 22,9
25 2 839 18,3 3 549 22,9
35 4 562 18,3 5 703 22,9
50 6 533 18,3 8 166 22,9
63 8 744 18,3 10 930 22,9
80 11 107 18,3 13 884 22,9
100 13 816 18,3 17 270 22,9

* debiteras för lägenhet

Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Tidstariff

Högtariff från november-mars vardagar 06.00-22.00, övrig tid lågtariff

Mätarsäkring Nätavgift
exkl moms
Transportavgift
exkl moms
Nätavgift
inkl moms
Transportavgift
inkl moms
Amp Kr/år Högtariff Lågtariff Kr/år Högtariff Lågtariff
80 11 107 23,4 14,4 13 884 29,25 18
100 13 816 23,4 14,4 17 270 29,25 18
125 17 270 23,4 14,4 21 588 29,25 18
160 22 207 23,4 14,4 27 759 29,25 18
200 27 144 23,4 14,4 33 930 29,25 18

Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/abonnemang, nätövervakningsavgift 4,35 kr/abonnemang och elberedskapsavgift 39,20 kr/abonnemang ingår i fast avgift.

Anslutningsavgifter ny anläggning

Kontakta din elinstallatör som skickar in en föranmälan till Tibro Elnät AB

Vid nyanslutning och höjning av servissäkring så tar vi ut en avgift enligt nedan.
Denna beräknas på skillnaden mellan nuvarande och den önskad säkringsnivån.

exkl. moms inkl. moms
16-25 A 16 000 kr 20 000 kr
35-63 A 25 000 kr 31 250 kr
80 A 28 000 kr 35 000 kr
100 A 33 000 kr 41 250 kr
125 A 40 000 kr 50 000 kr
160 A 45 000 kr 56 250 kr
200 A 50 000 kr 62 250 kr

För anslutning över 200 A lämnar vi offert.

 

Ladda ner blankett: foranmalan_till_natagare.

Bild för Kundtjänst. Kvinna sitter med ett headset.
Animerad gubbe som liknar en glödlampa som sticker in en elkontakt i eluttag
Röd linje