Varför är elpriset högt just nu?

En av de saker som påverkar elpriset är vädret och prognoserna är osäkra framöver. Den hydrologiska balansen, som är ett mått på tillgång av vattenkraft, har under september fortsatt sjunka eftersom det inte varit tillräckligt med nederbörd i vattenkraftsområdena i norra Sverige.

En annan orsak är de höga bränslepriserna på olja, kol, gas och utsläppsrätter. Den främsta anledningen är låga lagernivåer och hög efterfrågan, främst när det gäller gas. Det höga prisläget i Europa är i regel högre än det Nordiska, vilket påverkar priset i södra Sverige.

Även begränsad överföringskapacitet från produktionsanläggningarna bidrar till de stora prisskillnaderna.

Vindkraften har haft stora variationer den senaste månaden vilket påverkar framförallt det rörliga elpriset.