Byte av elmätare

Ny lagstiftning kräver att elmätare skall bytas ut. I Tibro och Fagersanna innebär det att 5 200 elmätare byts under en flerårsperiod. Arbetet beräknas vara klart 2023.

Vi har bytt i Häggetorp, delar av Fagersanna och Brittgården. Arbetet har gått vidare till området kring Brumstorp, Tolsby och Ingelsby.

Lämna en kommentar