Tänk på elsäkerheten när det åskar

Nu pågår värmeböljor över hela landet och efter det uppstår ofta lokala åskväder. En del orsakar bränder i naturen men också skador i bostäder och på elprodukter. Det finns alltid anledning att tänka på hur man skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder.

Läs mer hur du kan göra för att skydda dig //www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2020/tank-pa-elsakerheten-nar-det-askar/