Strömavbrott på Storgatan och Ringvägen tisdag förmiddag!

Felet är nu åtgärdat och alla skall åter ha ström.

Pga. ett påkört kabelskåp kommer vi bryta strömmen till ett antal fastigheter.

De berörda fastigheterna är Storgatan 14, 18 och 20, samt Ringvägen 2.

Arbetet med att byta kabelskåpet kommer pågå under tisdag förmiddag

 

Under avbrottet skall alla ledningar betraktas som spänningsförande


X