Planerat strömavbrott i Hörnebo

Pga. byte av nätstation kommer det bli planerade strömavbrott

De berörda gatorna i Hörnebo är Södergatan, Bråtagatan, Fredriks gata och Kyrkefallavägen

Måndag 26 september 9-14

Torsdag 29 september 9-14

Under avbrottet skall alla ledningar betraktas som spänningsförande

Berörda kunder har blivit informerade