Fastavgift på Elnät

Fastavgift på elnät:

Från den 1/2 2019 kommer den fasta avgiften på elnätet att höjas med 5% för säkringskunder och 4% för effektkunder. Läs mer i länken här nedan.

Länk