Kraftledning i skog i solnedgång

Faktureringsrutiner

El- och fjärrvärmemätare avläses via fjärravläsning varje månadsskifte och fakturering sker månadsvis i efterhand. Det innebär att fakturan kommer mellan den 5:e och 10:e följande månad och har förfallodag vid månadsskiftet.

Övrigt, som bredband, sopor och slam faktureras i efterhand på samma perioder

Bild för Kundtjänst. Kvinna sitter med ett headset.
Bild på solceller

X