Felaktiga påminnelser

Till följd av Swedbanks problem har några av våra kunder fått en påminnelse att deras faktura inte är betald, trots att betalningen är dragen på deras konto. Swedbank har nu åtgärdat sina problem och betalningar som är gjorda kommer att flyttas över så fakturorna blir betalda.  Du som kund skall inte behöva göra något.