Energiförbrukning Mina Sidor

Vi har uppmärksammat att energiförbrukningen ej syns på mina sidor från den 2 februari.

Felsökning pågår och vi hoppas åtgärda felet under dagen den 6 februari.