Elpriskompensation

Elpriskompensationen för december 2021, januari 2022 och februari 2022 gäller hushåll i hela landet. Ersättningsmodellen för den perioden var utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, eller sammanlagt 300 kr för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på 2 000 kWh och uppåt per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor.

Er förbrukning per månad hittar ni på tidigare fakturor eller på Mina sidor. Logga in på Mina sidor via www.tibroenergi.se med kundnummer och 4 sista siffrorna i ert personnummer.

Arbetet med kompensationen ut till våra kunder pågår. Vi räknar med att kunna få med det vid nästa fakturering. Ersättningen kommer att göras som ett avdrag på fakturan och eventuellt överskjutande belopp flyttas fram till nästkommande faktura. Vi kommer alltså inte betala ut beloppet på annat sätt.

För mer information hänvisar vi till regeringens hemsida www.regeringen.se

 

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per mån
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000