Elpriskompensation för mars

Våra elnätskunder som varit berättigade till ersättning har tidigare fått ersättning för elpriskompensation avseende december-februari. Just nu jobbar vi med ersättningen för mars och räknar med att få med den på fakturan som är på väg ut till er. Även denna ersättning kommer att göras som ett avdrag på er faktura och eventuellt överskjutande belopp flyttas fram till nästkommande faktura. Vi kommer inte att betala ut beloppet på annat sätt.

Taket för mars månad kommer vara 2000 kWh, men för att ännu fler ska omfattas sänks golvet till 400 kWh. Spannet på kompensation kommer att vara från 100 kronor till maximalt 1 000 kr.

Stödet för mars är utformat enligt följande:

Förbrukning månad (kWh) Förbrukning månad (kWh)
400 – 699 100
700 – 999 200
1000 – 1199 300
1200 – 1399 400
1400 – 1599 500
1600 – 1699 600
1700 – 1799 700
1800 – 1899 800
1900 – 1999 900
2000 och över 1000

För er som kund innebär det att ni kan få en faktura med beloppet 0 kr. Öppnar ni upp denna faktura (webfaktura) så ser ni hur mycket som kvarstår av ert tillgodo.


X