Corona-virus

Fr o m måndagen den 6/4 tar vi inte emot några besök på kontoret. Detta för att stoppa spridningen av Corona.

Kunder,leverantörer och andra hänvisas till vår växel 0504-440 440 eller kundtjanst@tibroenergi.se

Brev till oss kan lämnas i brevlådan utanför staketet.

Vi kommer att prioritera felanmälningar och akuta problem.