Faktura som inte kommit fram

Grafisk bild av faktura och betalning

Vi har uppmärksammat att fakturor inte alltid kommer fram till våra kunder. Vi vill förtydliga att det är kundens ansvar att efterfråga en faktura som försvunnit. Betalningsskyldigheten ligger hos kunden även om denne inte mottagit fakturan.

Fel i fakturering

Tibro Energi AB´s Favicon-logotoyp

Tyvärr har det uppstått ett fel i senaste faktureringen. Kunder som har debiterats för matavfall på sina fakturor är de som drabbats. Ni har blivit fakturerade en summa som inte skulle kommit med, då AÖS själva fakturerar detta nu. Vi kommer att justera detta med en minuspost på nästa månads faktura. Vi ber om ursäkt … Read more

Var uppmärksam vid telefonförsäljning

Varningsskylt. Vit hand i röd skylt.

Får du erbjudande om att byta elhandlare via telefon? Var extra försiktig, be att få erbjudandet skriftligt och läs noga igenom avtalsvillkoren innan du tackar ja. Just nu får Energimarknadsinspektionen (Ei) många klagomål om att aktörer via telefonförsäljning uppger att de samarbetar med kundens befintliga elleverantör eller elnätsföretag trots att detta inte stämmer.

Tänk på elsäkerheten när det åskar

Bild på tre blixtnedslag

Nu pågår värmeböljor över hela landet och efter det uppstår ofta lokala åskväder. En del orsakar bränder i naturen men också skador i bostäder och på elprodukter. Det finns alltid anledning att tänka på hur man skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder. Läs mer hur du kan göra för att skydda dig https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2020/tank-pa-elsakerheten-nar-det-askar/

Begränsade öppettider

Bild på prästkragar

På torsdagen den 18 juni stänger vi växel och kundtjänst kl 12.00 för midsommar. Du kan alltid mejla ditt ärende till oss på kundtjanst@tibroenergi.se så tar vi hand om det efter helgen. Vid elfel är vår beredskapersonal alltid på plats och kan nås på 0504-159 50. Vid fel på fiber ber vi er vända er … Read more

Tänk innan du gräver

Saboterad kabel i marken

Innan du gräver på din tomt behöver du säkerställa att inga kablar såsom el eller fiber grävs upp eller skadas. Gå in på www.ledningskollen.se och skapa ett ärende, så kommer vi ut och märker upp om du har något i jorden. Ledningskollen är en gratis tjänst!

Bredbandskunder som valt annan leverantör

Närbild på en tekniker som håller upp en fiberkabel

Genom ett nytt avtal mellan Bosnet.se och våra tjänsteleverantörer ändras faktureringen av er nätavgift from 1 juni. Nätavgiften för bredband kommer att faktureras av er tjänsteleverantör och därmed tas avgiften bort på fakturan från Tibro Energi AB. OBS! Detta gäller endast bredbandskunder med annan leverantör än Tibro Energi AB