Förberedande arbete

Här har vi börjat med förberedande arbete med omläggningar i elnätet, inför torsdagens byte av ställverk i Brittgårdens nätstation.

Planerat strömavbrott

En ljusslinga

Torsdagen den 2 september kommer delar av Brittgården ha kortare strömavbrott mellan 07.30-10.00 och 13.00-18.00. Detta på grund av underhållsarbete i vår nätstation.Information har gått ut till berörda kunder.Ledningarna skall betraktas som spänningsförande under avbrottet. Se karta över berört område: