Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Övervakningsplan

Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att vi som elnätsföretag agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.

I övervakningsplanen framgår det vilka åtgärder vi genomför för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden. Enligt ellagen ska alla företag som bedriver överföring av el upprätta en övervakningsplan.

Företagen ska därutöver offentliggöra en årlig rapport till Energimarknadsinspektionen som redogör för de åtgärder de genomfört enligt planen samt redovisa den till allmänheten.

Vi redovisar vår på denna webbplats

Övervakningsplan 2018

 

« Tillbaka