Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Tibro Elnät och Tibro Energi 

Vi bedriver vår verksamhet i två bolag, Tibro Elnät AB och Tibro Energi AB. Tibro Elnät AB ägs till 100 % av Tibro kommun och Tibro Elnät AB äger i sin tur Tibro Energi AB.
 

Tibro Elnät AB:s uppdrag är att...

… bygga, underhålla och driva elnätet till kunder inom Tibro Kommun.

 

Tibro Energi AB:s uppdrag är att…

… anlägga och driva infrastruktur för ett öppet bredbandsnät

… vara ett lokalt alternativ för elhandel och bredband

Detta skall göras med god kvalité och till ett konkurrenskraftigt pris. Vårt mål är att vi skall var ett företag nära dig och fokus på dig som kund. Vår eljour finns tillhands 24 timmar per dygn året runt.

 

Företagsfakta

Vi har levererat el i Tibro sedan mitten på 1950 talet. Först som Tibro Elverk, sedan 2007 som Tibro Energi AB och från 2016 som Tibro Elnät AB.

Vårt koncessionsområde innefattar Tibro och Fagersanna tätort samt viss landsbygd runt dessa orter. Vi har 5 200 kunder i vårt elnät.

Elnätet består av cirka 14 mil högspänningsledningar varav 2 mil återstår som luftledningar och ca 36 mil lågspänningsledningar.  Energivolymerna som vi överför är cirka 90 000 000 kWh eller 90 GWh. Inom vårt nät finns det tre stycken produktionsanläggningar, ett vindkraftverk och två stycken vattenkraftverk varav vi äger ett vattenkraftverk.

Vi investerar cirka 4 milj kronor för att modernisera och vädersäkra vårt elnät, stor del går till nedgrävning av luftledningar för att säkerställa leveransen till våra kunder.

Vi bygger även bredbandsnät till våra kunder. Detta är en verksamhet som har startats upp under de senaste åren, och har fått bra fart och vi har nu anslutet cirka 1 000 kunder i vårt nät.

Läs gärna mer om oss i vår broschyr här