Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Fast pris

Fastprisavtal är för dig som vill ha ett fast pris under en kortare eller längre tid. Du garderar dig mot prissvängningar av elpriset. Vi erbjuder dig 1 eller 2 årsavtal enligt nedan. Önskar ni ett längre avtal så tar ni kontakt med oss så ordnar vi detta.

Om du tecknar fastprisavtal nu blir priset med leveransstart 2019-01-01 för Tibro
(elområde 1, 2 och 3, (Information om Elområde))
För längre avtal, samt priser för elområde 4, kontakta kundtjänst för aktuellt pris.

Fastprisavtal

öre/kWh

inkl. moms öre/kWH

1 år

55,9

69,88
2 år 52,9 66,13

3 år

51,5

64,38

Till alla våra avtal så tillkommer en fast avgift på 300 kr (inkl. moms). Vid en eventuell förtida uppsägning är uppsägningstiden 30 dagar och kostnader tillkommer enligt särskilda avtalsvillkor.

 

Jämförpriser

inklusive, elcertifikatsavgift, elpris, fast avgift och moms. Nätkostnad ingår ej.

Jämnförspris

Lägenhet
(2000 kwh) öre/kWh

Villa
(5000kwh) Öre/kWh

Eluppvärmd villa
(20 000kwh) Öre/kwh

1 års avtal

84,88

75,88 71,38

2 års avtal

81,13 72,13 67,63
3 års avtal 79,38 70,38 65,38

Elpriser i fastprisavtal

Vi förbehåller oss rätten att justera priserna i dessa avtal om våra kostnader för el påverkas genom väsentligt förändrade förutsättningar bortom vår kontroll. Exempel på sådana förändrade förutsättningar är en särskild skatt eller avgift föreskriven av myndighet eller ny/förändrad lagstiftning eller förordning. I sådana extrema fall kan vi tvingas justera priserna i motsvarande grad som kompensation.