Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Börsprisavtal

Börsprisavtal är ett rörligt elpris som följer priset på den nordiska elbörsen. Det passar dig som vill vara aktiv och dra nytta av att det rörliga priset. Oftast är priset lägre än de fasta avtalspriserna, men man måste vara medveten om risken att det rörliga priset kan bli högt vissa månader.

Avtalet tecknas på 3 månader med automatisk förlängning 3 månader i taget om ingendera parten säger upp avtalet. Exempelvis om du vill teckna ett fast prisavtal.

Prissättning sker utifrån ett volymvägt månadsmedelspotpris enligt Svensk Kraftnäts schablonavräkningspris enligt gällande prisområde för aktuell månad. Det publiceras första vardagen månaden efter aktuell månad. Finns det inget underlag från Svensk Kraftnät beräknas värdet.

Prisexempel för oktober månad 2018:
Månadsmedelpris 46,68 öre + pålägg 5,8 öre + moms.
Ditt elpris 65,60 öre/kWh inkl moms. Fast avgift tillkommer som för andra avtal
 (300kr inkl. moms).

Jämförpriser

inklusive, elpris, fast avgift och moms. Nätkostnad ingår ej.

Jämnförspris

Lägenhet
(2000 kwh) öre/kWh

Villa
(5000kwh) Öre/kWh

Eluppvärmd villa
(20 000kwh) Öre/kwh

Börsprisavtal 80,60 72,00 67,10

 

« Tillbaka